BIO
Jestem poszukiwaczem prawdy. Spaceruję tam i z powrotem i poszukuję prawdziwej prawdy. Kontempluję życie. Fotografuję. Podróżuje. Zadaję pytania. Robię to co lubię i jestem wolnym człowiekiem.
ARCHIWUM

Wszystkie prawdy, które wam tutaj wyłożę, są bezwstydnymi kłamstwami.

5 poziomów innowacji

Szukam dobrego przykładu dla poniższych 5 poziomów rozwiązań (5 poziomów innowacji). Jeśli ktoś ma pomysł to piszcie:

Standardowe rozwiązanie: Typowe, ilościowe zmiany bez nowej jakości. Wybieranie pomiędzy kilkoma oczywistymi wariantami(możliwościami). Wiedza, w której użyta jest jedna dziedzina wiedzy, jedna profesja.
Przykłady: gruba izolacja do zmniejszenia straty ciepła, więcej ciężkich ciężarówek żeby ulepszyć wydajność i koszty transportu. ¦węgiel do pisania

Zmiana systemu: Obiekt zmienia się jakościowo ale nie substancjalnie. Wybieranie pomiędzy kilkudziesięcioma możliwościami. Wiedza użyta w zasięgu jednego „przemysłu(industry)/jednej dziedziny. Około 45% (patentowanych) rozwiązań jest na poziomie 2.
Przykłady: wydrążony uchwyt siekiery(zmniejszający jej wagę i dający bardziej optymalne centrum grawitacji), gaśnica dodana do sprzętu spawalniczego. ¦ ołówek

Rozwiązanie dokonane poprzez dziedziny wiedzy (across industry): Obiekt jest radykalnie zmieniony. Wybieranie spomiędzy kilkuset możliwości. Użyta jest wiedza spoza jednej, wyspecjalizowanej dziedziny. Około 19% rozwiązań pochodzi z tego sposobu rozwiązywania.
Przykłady: opona radialna, pióro kulkowe, myszka od komputera ¦ długopis

Rozwiązanie dokonane poprzez nauki (across sciences): Stworzony jest nowy obiekt. Wybieranie spomiędzy tysiąca lub dziesiątki tysięcy możliwości. Raczej nowa, naukowa wiedza, niż informacja technologiczna jest tutaj użyta ok. 4% rozwiązań powstaje na tym poziomie.
Przykłady: komputer osobisty, wirtualna rzeczywistość, elektrohydrauliczne efekty ¦ drukarka

Odkrycie: Rozwiązanie oparte na naukowym odkryciu. 0, 3% rozwiązań tak powstaje.
przykłady: samolot, komputer, fotografia, penicylina ¦electronic pen&paper

Skomentuj.