BIO
Jestem poszukiwaczem prawdy. Spaceruję tam i z powrotem i poszukuję prawdziwej prawdy. Kontempluję życie. Fotografuję. Podróżuje. Zadaję pytania. Robię to co lubię i jestem wolnym człowiekiem.
ARCHIWUM

Wszystkie prawdy, które wam tutaj wyłożę, są bezwstydnymi kłamstwami.

Własna firma: jak i kiedy rozliczać się z urzędem skarbowym?

podatek

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności urzędowych. Regularnie należy rozliczać się z urzędem skarbowym, a niezachowanie terminów może grozić nawet karami finansowymi. O czym należy pamiętać?

Prowadząc księgowość, musisz mieć na uwadze fakt dotrzymywania terminów składania deklaracji podatkowych. Koniecznością jest również wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy czy – jeśli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług – podatku VAT.

Do 20. dnia każdego miesiąca – podatek dochodowy

Bez względu na to, jaką działalność prowadzisz, twoim obowiązkiem – jako przedsiębiorcy – jest rozliczanie podatku dochodowego. Nie musisz w tym przypadku składać deklaracji, lecz jedynie wpłacić zaliczkę.

konto firmowe

Jeżeli rozliczasz się miesięcznie, wówczas zaliczkę na podatek dochodowy musisz uiszczać najpóźniej do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli rozliczasz się kwartalnie, zaliczkę na podatek wpłacasz do 20 dnia. miesiąca następującego po zamknięciu kwartału.

Do 25. dnia każdego miesiąca – podatek VAT

Podatek VAT rozliczają wyłącznie firmy, które zdecydowały się być płatnikiem podatku od towarów i usług. W tym przypadku koniecznością jest zarówno złożenie deklaracji oraz wpłata należnej kwoty. Obie czynności należy wykonać nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Jeżeli rozliczasz się kwartalnie, czynności te wykonujesz do 25. dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale.

Do 15. dnia każdego miesiąca – VAT EU

Współpracując z kontrahentami zagranicznymi działającymi na terenie Unii Europejskiej, musisz pamiętać o odpowiednich rozliczeniach, prowadząc księgowość. Twoim obowiązkiem jest składanie comiesięcznej deklaracji VAT EU – najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Jeśli rozliczasz się kwartalnie, deklarację składasz co kwartał.

Jeśli nie chcesz pamiętać o składaniu deklaracji…

jedynym wyjściem jest podjęcie współpracy z biurem rachunkowym. Firma przejmie na siebie wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem księgowości, realizując za ciebie m.in. obowiązek rozliczania i składania deklaracji podatkowych.

Skomentuj.