BIO
Jestem poszukiwaczem prawdy. Spaceruję tam i z powrotem i poszukuję prawdziwej prawdy. Kontempluję życie. Fotografuję. Podróżuje. Zadaję pytania. Robię to co lubię i jestem wolnym człowiekiem.
ARCHIWUM

Wszystkie prawdy, które wam tutaj wyłożę, są bezwstydnymi kłamstwami.

Jak kreować swój wizerunek za pomocą filmów?

Szybki rozwój nowych technologii umożliwił szerokiemu gronu użytkowników komputerów dostęp do sieci Internet, a co za tym idzie – dał reklamodawcom z całego świata w zasadzie nieograniczone możliwości dotarcia do odbiorców ze swoim przekazem reklamowym. Wraz ze wzrostem popularności Internetu, a także ze wzrostem szybkości łącz instalowanych w gospodarstwach domowych, nastąpiło odejście od tradycyjnych form reklamy tekstowej na rzecz reklamy audiowizualnej w postaci filmów wideo, materiałów reklamowych, product placementu i innych. Dotychczasowe środki przekazu powoli wypierane są przez – w opinii ekspertów z zakresu psychologii społecznej, marketingu oraz reklamy – skuteczniejsze formy oddziaływania na procesy decyzyjne.

filmy wizerunkowe

Dzięki nim w dużo prostszy i tańszy sposób możliwe jest kreowanie wizerunku wśród nieograniczonej wręcz liczby odbiorców. Nie może więc dziwić, że coraz więcej firm i przedsiębiorców decyduje się na stworzenie promocyjnych filmów wideo, które w pozytywnym świetle ukazywać mają prowadzoną przez nich działalność, zachęcając do nabycia towarów lub usług potencjalnych konsumentów i partnerów biznesowych. W wielu sektorach gospodarki i przemysłu filmy reklamowe stały się jednym z podstawowych elementów marketingowych i reklamowych, a na ich stworzenie przeznaczane są rocznie stałe środki określone w budżecie przedsiębiorców.

Warto zastanowić się więc, czy także i my nie powinniśmy zainteresować się stworzeniem własnego filmu wizerunkowego. Tworzenie reklamowego filmu wideo zacząć należy od opracowania jego koncepcji, pomysłu, który realizowany będzie w dalszych etapach produkcji. Bardzo ważne jest stworzenie haseł reklamowych, które nie tylko zapadać będą w pamięć odbiorców, ale też wywoływać pozytywne emocje i skojarzenia. Czasem jednak może okazać się, że – ze względu na specyfikę produktu lub branży – warto skorzystać będzie z kontrowersyjnych sloganów, które wzbudzą dodatkowe zainteresowanie i będą stanowić przedmiot publicznych decyzji i debat. Kolejnym etapem prac nad materiałem filmowym jest stworzenie scenariusza. Należy zadbać o to, aby w możliwie najbardziej syntetyczny sposób przekazać odbiorcom wszystkie ważne treści, akcentując te z nich, które najbardziej zachęcić mogą do zapoznania się z ofertą przedsiębiorcy.

Dobrym pomysłem może być wprowadzenie do scenariusza elementów humorystycznych. Pamiętać jednakże należy, aby nie przesadzić z ich ilością, co może być postrzegane jako brak profesjonalności. Mając gotowy scenariusz, można przejść do etapu realizacji materiału oraz jego montażu. Zastanowić należy się nad tym, czy w klipie występować będą nasi pracownicy, czy też specjalnie do tego zatrudnione osoby. Warto mieć na uwadze, że ci pierwsi niekoniecznie mogą chcieć być uczestnikami realizowanego materiału, a zmuszanie ich do udziału wpłynąć może negatywnie na morale załogi. Jeżeli jednak są oni entuzjastami filmów wideo, ich udział w projekcie uwiarygodnić może przedstawiane w nich treści. Stworzony materiał należy następnie poddać obróbce i montażowi, wzbogacić o wstawki dźwiękowe – co da nam gotowy produkt w postaci klipu promocyjnego.

Skomentuj.