BIO
Jestem poszukiwaczem prawdy. Spaceruję tam i z powrotem i poszukuję prawdziwej prawdy. Kontempluję życie. Fotografuję. Podróżuje. Zadaję pytania. Robię to co lubię i jestem wolnym człowiekiem.
ARCHIWUM

Wszystkie prawdy, które wam tutaj wyłożę, są bezwstydnymi kłamstwami.

Po Kanale Augustowskim

Augustowskie noce. Nad brzegami drzemiące. Noce parne, gorące. Osłonięte przez mgłę. Niepoznane do wczoraj. Odnalazły ostatnio mnie.

Rejs - Jezioro Białe Augustowskie
Śluza Przewieź - Kanał Augustowski
GPS navigation- Kanał Augustowski
Rejs po rzecze Klonownica - Kanał Augustowski

I bonus na sam koniec – przepłynięcie przez śluzę Przewieź pomiędzy jeziorem Białym i Studzienicznym. W 38 sekund.

Czarno Czarni – Augustowskie noce

Skomentuj.