BIO
Jestem poszukiwaczem prawdy. Spaceruję tam i z powrotem i poszukuję prawdziwej prawdy. Kontempluję życie. Fotografuję. Podróżuje. Zadaję pytania. Robię to co lubię i jestem wolnym człowiekiem.
ARCHIWUM

Wszystkie prawdy, które wam tutaj wyłożę, są bezwstydnymi kłamstwami.

Czy wiesz czym są charyzmaty?

Nowe ruchy kościelne

Wśród grupy takich ruchów, jak Akcja Katolicka czy Ruch Światło-Życie, szczególną uwagę zwraca Odnowa Charyzmatyczna, której głównym wyznacznikiem jest spotkanie modlitewne. Już Jan Paweł II podkreślał znaczenie charyzmatów świeckich i ruchów katolickich, nazywając je darami dla Kościoła przyczyniającymi się do jego rozwoju duchowego. Papież uważał, że nadają one Kościołowi żywotność i świeży powiew Ducha Świętego. Wagę nowych ruchów kościelnych dostrzega też Franciszek postulując jednak potrzebę odnawiania charyzmatów.

Czy wiesz czym są charyzmaty?

Na czym polega Odnowa Charyzmatyczna?

Spotkanie modlitewne członków Odnowy Charyzmatycznej może odbywać się praktycznie wszędzie, nie tylko w kościele parafialnym, ale w szkolnej świetlicy czy prywatnym mieszkaniu. Najważniejsze jest to, by odnowa modlitwy wypływała z autentycznej odnowy wiary. Nie chodzi więc o to, aby wytrenować charyzmatyczne modlitwy, ale aby przeżyć duchowe odrodzenie swojej wiary i stosunku do Boga. Członkowie wspólnoty, nie rezygnując z indywidualnej kontemplacji i modlitwy osobistej, są stałymi uczestnikami spotkań wspólnoty. Spotkanie modlitewne składa się z modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, śpiewu, chwil ciszy, posługi charyzmatycznej, jednak punktem kulminacyjnym jest celebracja Słowa Bożego.

Czym są charyzmaty?

Terminu modlitwa charyzmatyczna nie można ograniczać wyłącznie do pewnego rodzaju modlitwy wspólnotowej, w której manifestują się charyzmaty nadzwyczajne. W gruncie rzeczy każdy ochrzczony człowiek jest charyzmatykiem, obdarzony jest bowiem przez Ducha Świętego szczególnym darem, którym jest możliwość czynienia dobra. Charyzmat może mieć charakter zwyczajny, czyli ujawniać się normalnymi zachowaniami w codziennym życiu, na przykład niesieniem pomocy bliźnim lub nadzwyczajny, czyli manifestujący się w sposób niezwykły, na przykład poprzez proroctwo. Różne też mogą być rodzaje modlitw charyzmatycznych.

Najczęściej spotykane modlitwy charyzmatyczne

Modlitwy charyzmatyczne mogą mieć charakter osobisty bądź wspólnotowy. Bardzo częste w ruchu Odnowy Charyzmatycznej są modlitwy wstawiennicze, na przykład o uzdrowienie z dolegliwości fizycznych czy psychicznych. Drugi rodzaj to modlitwy o uwolnienie, na przykład od przekleństwa, od lęku, z nałogu, od złego ducha. Bardzo ważna dla katolika jest modlitwa o przebaczenie obejmująca zarówno samego modlącego się, jak i osoby z bliższej i dalszej rodziny, przyjaciół, znajomych, współpracowników, sąsiadów, wszystkich, którzy świadomie lub nieświadomie kiedykolwiek nas zranili.

Dowiedz się więcej o tym czym są charyzmaty na syjon.pl

1 Comment.

  1. Bardzo częste w ruchu Odnowy Charyzmatycznej są modlitwy wstawiennicze, na przykład o uzdrowienie z dolegliwości fizycznych czy psychicznych

    I co pomaga toto?
    Pomijając aspekt racjonalny, to jeszcze jest to teologicznie błędne. O czym nie raz pisano.

Skomentuj.