BIO
Jestem poszukiwaczem prawdy. Spaceruję tam i z powrotem i poszukuję prawdziwej prawdy. Kontempluję życie. Fotografuję. Podróżuje. Zadaję pytania. Robię to co lubię i jestem wolnym człowiekiem.
ARCHIWUM

Wszystkie prawdy, które wam tutaj wyłożę, są bezwstydnymi kłamstwami.

Jump!

Happy jump!

Ah, can’t ya see me standin’ here
I got my back against the record machine
I ain’t the worst that you’ve seen
Ah, can’t ya see what I mean?

♫ Van Halen – Jump

Wniosek: Skacz!

Skomentuj.