BIO
Jestem poszukiwaczem prawdy. Spaceruję tam i z powrotem i poszukuję prawdziwej prawdy. Kontempluję życie. Fotografuję. Podróżuje. Zadaję pytania. Robię to co lubię i jestem wolnym człowiekiem.
ARCHIWUM

Wszystkie prawdy, które wam tutaj wyłożę, są bezwstydnymi kłamstwami.

8 marca

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet warto przypomnieć, że od ponad stu lat, 8 marca był dniem upamiętnienia i uczczenia walki o klasę robotniczą.

Tulips

Początki ruchu rewolucyjnego miały miejsce w walce o równą płacę i godne warunki życia kobiet w USA w XIX wieku. W dniu 8 marca, 1857, pracownicy odzieży w Nowym Jorku wyruszyli pikietować. Domagali się lepszych warunków pracy, dziesięć godzin pracy dziennie i równych praw dla kobiet. Ich szeregi rozbite zostały przez policję. Pięćdziesiąt jeden lat później, 08 marca 1908, inne pokolenie z branży odzieżowej w Nowym Jorku wyruszyły ponownie. Dwa lata później, w 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet.

Po niemal 100 latach od pierwszych wywalczonych zmianach na rzecz kobiet – 70% najbiedniejszego miliarda ludzi na świecie stanowi odsetek kobiet i dziewcząt. Dwie trzecie ludzi, którzy nie potrafią czytać lub pisać to kobiety. W wielu krajach więcej kobiet może umrzeć przy porodzie niż mieć dostęp do edukacji. Z kolei bogaci stają się coraz bogatsi, a biedni biedniejsi.

W krajach takich jak Indie i Chiny, większość kobiet i ich dzieci żyje w skrajnym ubóstwie. Młode kobiety w chińskich fabrykach pracują ponad 12 godzin dziennie. Przykładem może być Foxconn, która zatrudnia w większości kobiety. Zasłynęła ona w ostatnim czasie ze względu na masowe samobójstwa. 19 maja 2010 roku pojawiły się informacje, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy w fabryce Foxconn w Shenzhen w Chinach doszło do 9 prób samobójczych, z czego 7 było udanych. Sprawa szybko wypłynęła i trafiła na czołówki gazet. Gdy przypadki łamania prawa zostały zauważone przez media, władze Chińskiej Republiki Ludowej poczyniły starania, by informacje o tym nie były dalej rozpowszechniane. Nieskutecznie.

Idea masowej walki o prawa kobiet i prawa pracowników nabiera tempa. Rewolucyjne zmiany wydają się zakorzenione w obecnej sytuacji politycznej na świecie (sztywna polityka jednego dziecka i protesty społeczne, rewolucja w Afryce Północnej, demonstracje w Grecji, protesty kobiet pracujących w strefie wolnego handlu na Sri Lance). Przypuszcza się, że wiele kobiet będzie odgrywać w najbliższym czasie istotną rolę w doprowadzeniu tych zmian do końca.

3 komentarze

  1. Ty tak na poważnie? Po niemal 100 latach od tamtych wydarzeń każdy robol w krajach rozwiniętych czy rozwijających się ma samochód i smartfona, a biedne kraje raczej się bogacą, niż biednieją.

  2. @t__w raczej miałem na myśli rozwarstwienie społeczeństwa np. w Polsce zaobserwuj że redystrybucja dochodów jest głównie na bogatych (wzrost średniej krajowej ma się nijak do warunków życia).

  3. Być może – jednak to nie rozwarstwienie jest problemem, a niski poziom życia wielu osób.

Skomentuj.