BIO
Jestem poszukiwaczem prawdy. Spaceruję tam i z powrotem i poszukuję prawdziwej prawdy. Kontempluję życie. Fotografuję. Podróżuje. Zadaję pytania. Robię to co lubię i jestem wolnym człowiekiem.
ARCHIWUM

Wszystkie prawdy, które wam tutaj wyłożę, są bezwstydnymi kłamstwami.

Echa tragedii a struktury państwa

Struktury państwa Polskiego zostały znacząco nadszarpnięte. Tragedia w Smoleńsku odbija się właśnie czkawką. Dowód? Proszę bardzo:

STYPENDIA MNiSW – semestr letni 2009/10

Szanowni Państwo ze względu na brak oficjalnej, pisemnej decyzji ze strony MNiSW dotyczącej przyznanej dotacji (środków finansowych) na rzecz świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej na rok 2010, Rektor w porozumieniu
z Uczelnianym Samorządem Studenckim nie może dokonać semestralnego podziału środków na poszczególne świadczenia pomocy materialnej dla wydziałów oraz ustalić progów
i wysokości wszystkich rodzajów stypendiów, a tym samym nie można zwołać posiedzenia Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Na dzień dzisiejszy Ministerstwo nie potrafi wskazać terminu przekazania informacji odnośnie dotacji jaką przyznano Uczelni.

Niezwłocznie po uzyskaniu powyższej informacji odbędzie się posiedzenie Wydziałowej Komisji Stypendialnej i tym samym nastąpi przyznanie stypendiów o czym zostaną Państwo powiadomieni.
[…]

Jak widać Rzeczpospolita została sparaliżowana biurokratycznie i decyzyjnie. Po prostu pięknie.

2 komentarze

  1. Rząd ponad prawem?

    Regulation (EC) No 785/2004 Of TheEuropean Parliament And Of The Council of 21 April 2004 on insurance fequirements for air cariers and aircraft operators oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.04.2004r. w sprawie wymagań dot.ubezpieczenia OC użytkowników statków powietrznych,przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą(Dz.U.04.110.1168)Powyższe przepisy mówią wyraźnie o obowiązkowym ubezpieczeniu OC użytkownika statku względem osób trzecich oraz obowiązkowym OC w stosunku do pasażerów.W tym też ubezpieczeniu jest też kasowane za ubezpieczenie od ryzyka wojennego i aktów terroryzmu.Te wszystkie ubezpieczenia winien mieć przy sobie nawet właściciel balonu.Jeżeli rząd nie miał tych ubezpieczeń to problem ma Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny który wypłaci odszkodowania a następnie zwrot wraz z karą wyegzekwuje od właściciela statku.

  2. Na Wawel czy na Ksiezyc?

    Obywatel złapany przez policję bez OC otrzymuje karę za wykroczenie i dalej jechać nie może

    Prawo i Sprawiedliwość to partia,która łamie przepisy prawa i ma gdzieś praworządność. Kto pokryje szkody po katastrofie? panie J.Kaczyński? Tłumy z pogrzebu pokryją i pogrzeb i koszty odszkodowań!

Skomentuj.